Məhsullar

AQUAPRO ASC  xidmət göstərdiyi bütün sahələrdə dünyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlıqlarından istifadə edir. Yarandığı gündən o, Türkiyənin məşhur İDEAL şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi ditrübütorudur. Bu şirkət su hazırlanması sahəsində lazım olan bütün avadanlıqları ixrac edir. Bunlara

— tək və tandem mexaniki,  aktiv karbon, dəmir-manqan və yumşaltma sistemlərini,

— dekarbonizatorları

— ultrabənövşəyi-dezinfeksiya aparatlarını

— ozon generatorlarını,

— avtomatik nəzarət başlıqlarını

— duz çənlərini

— müxtəlif reagentl'ri

— su hazırlığında istifadə edilən ionitləri

— müxtəlif növ, o cümlədən dozalayıcı nasosları

— yuxarıda qeyd edilən avadanlıqların ehtiyat hissələrini

və digər avadanlıqları misal göstərmək olar.

Ideal_3
Ideal_2
Ideal_8
Ideal_9
Ideal_5
Ideal_6
Ideal_1
Ideal_4
Ideal_7