Əks osmos

Əks osmos  membran texnologiyaları ilə emal prosesinə aid olub suyun təzyiq altında membrandan keçirilməklə duzsuzlaşdırılması üçün istifadə edilir