Suyun termiki duzsuzlaşdırılması

Suyun termiki duzsuzlaşdırılması zamanı emal edilmiş şirin və ya duzlu (dəniz suyu) su xüsusi aparatlarda (buxar qazanlarında və ya buxarlandırıcılarda) buxarlandırılır və alınan buxar kondensatlaşdırılaraq duzsuzlaşdırılmış su şəklində işlədiciyə verilir