Suda olan codluqun çökdürülməsi ona əlavə edilən reagentlərin vasitəsilə həyata keçirilir

Proses zamanı suya  əlavə edilən reagentlərin köməyilə suda çətin həll olan birləşmələr alınır ki, onlar da xüsusi aparatlarda çökdürülür