Suyun, ona qoxu və pis dad verən maddələrdən təmizlənməsi adsorbentlər vasitəsilə həyata keçirilir