Suyun yumşaldılması, duzsuzlaşdırılması və ya dəmir və manqan birləşmələrindən təmizlənməsi

Suyun yumşaldılması, duzsuzlaşdırılması və ya dəmir və manqan birləşmələrindən təmizlənməsi zamanı suyun tam və ya qismən duzsuzlaşdırılması və ya yumşaldılması, karbonsuzlaşdırılması, dəmir və manqandan təmizlənməsi prosesləri həyata keçirilə bilər.  Bu məqsədlə  ionit adlanan maddələrdən istifadə edilir.